Announcement
På grund af usædvanlig stor elevtilstrømning søger Krabbesholm pr. 06.08.2018 lærere til undervisning på linjefagene arkitektur og design.

På grund af usædvanlig stor elevtilstrømning søger Krabbesholm pr. 06.08.2018 lærere til undervisning på linjefagene arkitektur og design.

Vi forestiller os, at du har en uddannelse fra en af landets arkitektskoler/designskoler eller en tilsvarende baggrund. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med skolens faste linjefagslærer i det pågældende fag. Undervisningen er værkstedsbaseret og tager udgangspunkt i den enkelte elevs arbejde.

Der er tale om tidsbegrænsede heltidsstillinger, som i første omgang gælder for ét semester.

Det samlede timetal for efterårssemestret er 742 timer fordelt på 19 uger. 202 af de 742 timer er undervisning. Den øvrige del af dit arbejde består – ud over forberedelsestid til undervisningen – i at indgå aktivt i det sociale netværk, som præger højskolens dagligdag med bl.a. møder, morgensamlinger, foredrag, ganggrupper, fester, weekendarrangementer og dagligt samvær med eleverne.

Du skal være indstillet på at bo på skolen bortset fra to ekstraordinære friuger i semestets løb. Højskolen stiller mindre tjenestebolig til rådighed.

På Krabbesholms hjemmeside kan du få et indtryk af skolens dagligdag og undervisningen i linjefagene arkitektur og design. Du er herudover velkommen til at kontakte forstander Kurt Finsten for at høre nærmere om stillingerne: kf@krabbesholm.dk tlf. 28191631.

Send din ansøgning til post@krabbesholm.dk inden den 10.06.2018.