KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST FOTOGRAFI ARKITEKTUR DESIGN GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK
> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH

FILIP VEST: AT KONSERVERE EN SÆBEBOBLE
DINA FRIEMUTH
JONAS HANDSKEMAGER: FREEWAYS
ANNY WANG & TIM SÖDERSTRÖM: 3D REPRODUCTIONS
IDA BROCKMANN OG ANNA VIBE: TING
HARTMUT STOCKTER: SKÆBNETIMEN I HARESKOVEN
KARLA NOR HOLMBÄCK: BLÅT MÆRKE
AFSLUTNING
ARVIDA BYSTRÖM AND MAJA MALOU LYSE: LIKE
ANNESOFIE SANDAL: SWALLOW
KONSTRUKTION
KNIVES
BYEN SOVER: ATLAS
MATHIAS & MATHIAS: TALE TO TALE
LASSE DEARMAN & ALBERT ELM: ØJEBLIKKE
LINN WIE: BEYOND REPEAT
ANN LOUISE OVERGAARD ANDERSEN: BEHIND THE DRAPES
HANNAH HEILMANN: NIGHTS PLIGHT
THE HOUR: PRIMARY SOURCE
DESIGNARE NATURA
METTE CLAUSEN: I SET A DISTANCE, AND MAINTAIN A DISTANCE
AARON HARRIS: I WANNA TAKE YOU HOME
MARIE KØLBÆK: POSSESSING AN ENLIGHTENED BODY
DANIEL VAN DER NOON: AFTER DARK
YASMIN BERGMANN: SEKS EKSTRAVAGANTE KREATIONER
MARIUS JOHNSEN: BYGGERI
LAURA BARUËL: 2D3D
SIMON VÆTH: FORTÆLLINGER FRA VANDET
DAVID STJERNHOLM: RAYLIGHT CHAMBERS
DAVID STJERNHOLM: AVERAGE STAR
CARLSBERG HØJSKOLE
TILBYGNINGER
PIND + PIND = STOL
EN INVITATION
ABSALON KIRKEBY
RUNE BOSSE: UDENFOR. INDENFOR. UDENFOR.
KBH KUNSTHAL
TEKNODROM
LYS OG RUM
LE SET VITRINE
ISABEL BERGLUND
SOUVENIRS OF GUANTANAMO BAY
A SMALL WORLD
PEEPSHOW
MUSEUM OF AUTOANTHROPOLOGY
VIBE HARSLØF
SONGS FOR THE NORTH ATLANTIC: LOST AT SEA
HELEN NISHIJO ANDERSEN
ANNA GULMANN WORKSHOP
TOVE STORCH
HARTMUT STOCKTER
> SOMMERFUGLEVÆGTEN
> AT STYRE TIL SOLEN
> FUGLETRINSBRÆT
> SANGFUGL-JUKEBOX
> DET SUBTERRANE PERISKOP
> FRØPERSPEKTIVPERISKOPET
> PANORAMAPERISKOPET
REARRANGED SPACE
AURICULA
GOODIEPAL TOUR DE FORCE
7 KORRUPTE STOLE
FORSLAG TIL NY KUNSTHAL I KØBENHAVN
A KASSEN
EKSIL
> JOHN KØRNER
> NANNA DEBOIS BUHL
> JØRGEN MICHAELSEN
> RANDI OG KATRINE
> SONJA LILLEBÆK CHRISTENSEN
> LASSE SCHMIDT HANSEN
> JESPER CARLSEN
HISTORIE

2 Billeder (3 sek. pause) >

 

JØRGEN MICHAELSEN

har opnået stadig større opmærksomhed de senere år, hvilket var synligt på soloudstillingerne MESO. Songs of Mutual Resistance & Fortification (Nikolaj Copenhagen Contemporary Art Center, København 2002) og ENDO. A Natural Selection (Overgaden, Institute of Contemporary Art, København 2004).
I kraft af værket Street Peptic er han igen genstand for interesse som den første kunstner, der udstiller på Kbh Kunsthal. Michaelsens værker spænder fra både traditionelle skitser, malerier og collager til installationer, musik, video, lyd og udelukkende tekstbaserede værker. Derudover har Michaelsen udgivet omfattende materiale omkring kunstteori og andre vigtige emner i danske såvel som i internationale publikationer.

Værket Street Peptic skaber kromatisk så vel som materielt en modstridende forbindelse mellem tre forskellige former for materiel beskaffenhed eller ”horisonter af følsomhed”: en MDF-plade; fotokopierede og udskårne billeder fra moderne dansk historie og medicinvidenskaben; og dåser med labels, der viser et menneskefoster. Overordnet blander værket således vådt og tørt, eller ”krystallisk” og ”organisk”, registrerer; produktionen af fiberplader under pres og i høje temperaturer, hvilket forårsager betydelig bevægelse, når det bliver udsat for klimaændringer; Kopiering som en proces, hvor ”våd” tonerpulver bliver indkapslet i papiret ved hjælp af varme; og endelig, konservering som disinfektion og hermetisk afskærmning fra resten af verden.
Ved at ændre tingenes tilstand fremhæver Michaelsen samtidig et symbolsk fællesskab mellem dem - i det omfang, at dette materielle usammenlignelighed relaterer til værkets semantik som et hele; således bliver man ikke forledt til at betragte værket som en historisk-arkæologisk opsamling af arkiveret materiale, der altid-allerede besidder en privilegeret betydning. Billederne i værket er løsrevet fra nutiden., da de er placeret i en udveksling med efterkommere, der er splittet mellem trangen til at bevare og ønsket om at ødelægge.

Disse egenskaber bliver understreget af værkets titel; peptic (fordøjet, kogt) signalerer en opfordring til at fordøje, hvilket henviser til det faktum, at værkets ikonologi fuldstændig er underkastet en fordøjelses sønderdeling. Denne proces kan let blive forstået som en omdannende proces, der samtidig bevarer dens egen materiale. Det vil sige, at værkets hovedfunktion er, at nedarvede historiske materialer bliver til elementer, der bevæger sig igennem de omdannende processer, som historien står for, for til sidst at dække områder som samtidige fortolkende betragteres engagement. På denne måde fortsætter Michaelsen med værket Street Peptic at udforske temaer, som tidligere er blevet virkeliggjort af værkerne Peristaltic (Peristaltisk) og Monad (Monade).

Som en beholder eller sokkel er montren foran Steno Apoteket en skrøbelig, gennemsigtig membran som uden held forsøger at beskytte sig effektivt mod dens omgivelser: temperatursvingninger, de flygtige blikke fra forbipasserende (mulig hærværk?), og dens modtagelighed overfor lysets indvirkning (hertil kommer, at trykket på karduspapiret forsvinder ret hurtigt, når det bliver udsat for lys). Disse karakteristika er yderst vigtige forudsætninger for hvad der kan betegnes som meningsfuldt på Street Peptic; inden i montren er der således symbolsk-materiel overensstemmelse med omgivelserne - ved på samme tid at forpligte dem og frigøre dem.

Forside > KBH Kunsthal