KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST ARKITEKTUR DESIGN LITTERATUR GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK

 

> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
 

FILIP VEST: AT KONSERVERE EN SÆBEBOBLE
DINA FRIEMUTH
JONAS HANDSKEMAGER: FREEWAYS
ANNY WANG & TIM SÖDERSTRÖM: 3D REPRODUCTIONS
IDA BROCKMANN OG ANNA VIBE: TING
HARTMUT STOCKTER: SKÆBNETIMEN I HARESKOVEN
KARLA NOR HOLMBÄCK: BLÅT MÆRKE
AFSLUTNING
ARVIDA BYSTRÖM AND MAJA MALOU LYSE: LIKE
ANNESOFIE SANDAL: SWALLOW
KONSTRUKTION
KNIVES
BYEN SOVER: ATLAS
MATHIAS & MATHIAS: TALE TO TALE
LASSE DEARMAN & ALBERT ELM: ØJEBLIKKE
LINN WIE: BEYOND REPEAT
ANN LOUISE OVERGAARD ANDERSEN: BEHIND THE DRAPES
HANNAH HEILMANN: NIGHTS PLIGHT
THE HOUR: PRIMARY SOURCE
DESIGNARE NATURA
METTE CLAUSEN: I SET A DISTANCE, AND MAINTAIN A DISTANCE
AARON HARRIS: I WANNA TAKE YOU HOME
MARIE KØLBÆK: POSSESSING AN ENLIGHTENED BODY
DANIEL VAN DER NOON: AFTER DARK
YASMIN BERGMANN: SEKS EKSTRAVAGANTE KREATIONER
MARIUS JOHNSEN: BYGGERI
LAURA BARUËL: 2D3D
SIMON VÆTH: FORTÆLLINGER FRA VANDET
DAVID STJERNHOLM: RAYLIGHT CHAMBERS
DAVID STJERNHOLM: AVERAGE STAR
CARLSBERG HØJSKOLE
TILBYGNINGER
PIND + PIND = STOL
EN INVITATION
ABSALON KIRKEBY
RUNE BOSSE: UDENFOR. INDENFOR. UDENFOR.
KBH KUNSTHAL
TEKNODROM
LYS OG RUM
LE SET VITRINE
ISABEL BERGLUND
SOUVENIRS OF GUANTANAMO BAY
A SMALL WORLD
PEEPSHOW
MUSEUM OF AUTOANTHROPOLOGY
VIBE HARSLØF
SONGS FOR THE NORTH ATLANTIC: LOST AT SEA
HELEN NISHIJO ANDERSEN
ANNA GULMANN WORKSHOP
TOVE STORCH
HARTMUT STOCKTER
> SOMMERFUGLEVÆGTEN
> AT STYRE TIL SOLEN
> FUGLETRINSBRÆT
> SANGFUGL-JUKEBOX
> DET SUBTERRANE PERISKOP
> FRØPERSPEKTIVPERISKOPET
> PANORAMAPERISKOPET
REARRANGED SPACE
AURICULA
GOODIEPAL TOUR DE FORCE
7 KORRUPTE STOLE
FORSLAG TIL NY KUNSTHAL I KØBENHAVN
A KASSEN
EKSIL
> JOHN KØRNER
> NANNA DEBOIS BUHL
> JØRGEN MICHAELSEN
> RANDI OG KATRINE
> SONJA LILLEBÆK CHRISTENSEN
> LASSE SCHMIDT HANSEN
> JESPER CARLSEN
HISTORIE
slideshow
7 billeder

 

Possessing an Enlightened Body

November 2012

 

Med udstillingen Possessing an Enlightened Body på KBH Kunsthal trækker Marie Kølbæk Iversen linjer fra oplysningstidens universalisme og transcendentale forfordeling af kroppen til fordel for forstanden til den nye verdens derivater af den vestafrikanske besættelsesreligion vodun. Og tilbage igen.
For hvor målet for oplysningstænkerne var at befri den ganske menneskehed fra sin umyndighed ved at bibringe den forstandens og videnskabernes oplysning, har historien, der fulgte, bragt alt andet end øget myndig hed og frihed for alle mennesker med sig. I de århundreder, der fulgte på oplysningens koncipering i midten af 1600-tallet, tog kolonialiseringen og dermed også industrialiseringen, den internationale krigsførelse og slavehandlen fart, hvormed grunden blev lagt for den globale kapitalisme, som vi kender den i dag: Et komplekst og autofunktionelt netværk, der tilsyneladende, og i overensstemmelse med Adam Smiths metafor om markedskræfternes usynlige hånd, fungerer som en organisk naturkraft uden behov for central styring. Men som de seneste års eskalering af de økologiske, humanitære, politiske og økonomiske kriser har vist, er det tvivlsomt, om vi kan sætte vores lid til, at denne hovedløse organisme kan administrere verden an sich til klodens og menneskehedens fælles bedste.

“Dono de cabeza” – giv mig et hoved! Sådan er den rituelle fordring i det brasilianske vodun-derivat candomblé. Som i vodun består ritualet i candomblé i at lade sig besætte af en ånd, en orixá, efter en længere initieringsseance; gennem dans, trance og opofringer lader den initierede sin egen bevidsthed vige og stiller sin krop til rådighed for den besættende ånd, der skal bringe ny viden og indsigt til den besatte og dennes samfund. I stedet for at søge mod forstandens transcendens tilgår candomblé-dyrkere altså deres spiritualitet gennem trancen og kroppen.
Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man kan genindsætte et hoved på den krop, som oplysningstænkerne overlod til sig selv, da de rettede sigtekornet mod den transcendentale fornuft i det fjerne. Og hvilket hoved det i så fald skal være?
Det er umulige spørgsmål at besvare uden først at have identificeret, hvilken genetik der har formet denne organisme. I et forsøg på således at identificere summen af den oplyste krop lader Marie Kølbæk Iversen en række oplysningstænkere (John Locke, Montesquieu, Isaac Newton og Voltaire) gennemlyse af billeder af de objektiviserede, industrialiserede, maskinelle, militariserede, æstetiserede kroppe, som deres tænkning har forstret fra midten af det 17. århundrede til i dag.

 

Læs mere om kunstneren på www.mariekoelbaek.com