KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST FOTOGRAFI ARKITEKTUR DESIGN GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK
> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
LÆRERE
UNDERVISNINGEN
FILOSOFIEN
VÆRDIGRUNDLAG
VEDTÆGTER
BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN
KURSUSPERIODER
STUDIEVEJLEDNING
TELEFONNUMRE
RYGNING
EVALUERING
TV PROGRAM OM KRABBESHOLM
HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM

STUDIEVEJLEDNING

Studievejledningen på Krabbesholm Højskole forsøger at være så opdateret og relevant som muligt. Den antager tre forskellige former, og som regel vil vores elever have benyttet sig af alle tre former for vejledning i løbet af et semester.

Hver elev har i løbet af semestret en obligatorisk samtale med en lærer om, hvordan det går på højskolen, og hvilke fremtidsplaner eleven har. Disse samtaler er typisk af 1/2 times varighed.

Lærerne på de enkelte linjefag holder sig løbende orienteret om uddannelsesforholdene inden for deres respektive fagområder. Eleven har derfor altid mulighed for at få vejledning om sit eget linjefag og uddannelsesmulighederne inden for fagområdet hos faglæreren.

Skolen har også en studievejleder ansat. Her kan eleven få en bredere vejledning f.eks. om andre uddannelser end dem, der er relateret til vores linjefag. Eleverne tilbydes vejledning om ansøgningsprocedurer, optagelseskrav osv. Vejledningen kan også være mindre konkret og bestå i en generel samtale om ønsker og behov og de generelle muligheder, uddannelsessystemet i det hele taget kan tilbyde.