KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST FOTOGRAFI ARKITEKTUR DESIGN GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK
> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET

KURSUSPRISER

 

> Kursuspris
For undervisning og ophold med fuld forplejning er prisen pr. 1. januar 2017 pr. uge 1.975 kr. for dobbeltværelse og 2.125 kr. for enkeltværelse.
Kursusprisen bliver reguleret 1. januar hvert år i henhold til den almindelige prisudvikling.

> Depositum
Efter optagelsen opkræves 1.200 kr. i depositum. Heraf er 200 kr. indmeldelsesgebyr, mens resten indestår som nøgle- og værelsesdepositum. Indmeldelsesgebyret på 200 kr. dækker administrationsomkostninger.
                                  
> Betaling
For danske elever afregnes kursusprisen ved, at der for den første måned betales en fast rate på 5.750 kr. a conto inden kursusstart, hvorefter restbeløbet fordeles i rater til betaling månedsvis forud.
Udenlandske elever og danske elever med fast bopæl i udlandet skal betale opholdet på forhånd.

> Framelding inden kursusstart
Hvis du melder fra før kursusstart, mister du dit depositum.
Hvis du melder fra mindre end 4 uger før kursusstart, mister du depositum og 1. rate, hvilket beløber sig til 6950 kr.

 

> Afbrydelse af ophold
Hvis du afbryder dit højskoleophold, og det sker af andre årsager end sygdom, betales skolepenge for 4 uger fra dagen, hvor du forlader skolen, eller frem til kursets afslutning. Derudover mister du dit depositum.
Hvis skolen på tidspunktet for din afrejse har betalt for din deltagelse på studietur, skal du dække de udgifter, som skolen har haft i forbindelse hermed.

 

> Materialer
Inkluderet i de første skolepenge er 250 kr. til fælles forbrug af materialer, m.v. (eksempelvis studieture på fagene, modelværksted, grundmaterialer i visse fag, film- og videoleje).
Til eget forbrug af undervisningsmaterialer, bøger, mindre ekskursioner m.v. må du regne med særskilte udgifter på i gennemsnit 500-600 kr. pr. måned afhængigt af fagvalg.

 

> Studietur
Der arrangeres både i efterårs- og forårsperioden en studietur til udlandet. Udgifterne er i størrelsesordenen ca. 5000 kr. + lommepenge.
– Husk at medbringe gyldigt pas.