KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST FOTOGRAFI ARKITEKTUR DESIGN GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK
> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
LÆRERE
UNDERVISNINGEN
FILOSOFIEN
VÆRDIGRUNDLAG
VEDTÆGTER
BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN
KURSUSPERIODER
STUDIEVEJLEDNING
TELEFONNUMRE
RYGNING
EVALUERING
TV PROGRAM OM KRABBESHOLM
HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM

EVALUERINGSSKEMA

Linjefag:

 

 

 

 

 

Hvorfor har du valgt at tage på højskole?

 

 

Giv din vurdering af Krabbesholms hjemmeside.

 

 

Hvordan synes du, Krabbesholm fungerer på Facebook og Instagram?

 

 

Hvordan vurderer du højskolens brochure?


 

 

Dine kommentarer til fordelingen mellem danske og udenlandske elever.
Er der særlige forhold, vi skal være opmærksomme på?

 

 

Hvordan vurderer du skolens informationsniveau?
(ganggrupper, elevråd, onsdagsmorgensamlinger, skriftlig information)

 

 

Kommentarer til kontoret:

 

 

Hvordan synes du, skolens ordensregler er blevet administreret?
Kan du give et godt råd, som vi kan bruge, når vi skal modtage det næste elevhold?

 

 

Kommentarer til biblioteket og butikken:

 

 

Hvordan synes du studiekredsundervisningen fungerer?

Er mandag formiddag en hensigtsmæssig placering af timerne?

 

 

Hvordan vurderer du helheden i undervisningen:
Vekselvirkningen mellem linjefag, studiekredse, workshops,
p-arrangementer og værkstedsuger?
(Den fagspecifikke evaluering foregår på linjefagene – her ønskes kun generelle betragtninger.)

 

 

 

Hvorfor valgte du det linjefag, du går på?
Har du skiftet linjefag undervejs? Hvis ja, hvorfor?

 

 

Hvordan vurderer du de fællesforløb, der har været:

- Intro-arrangement?
- Udflugter/studieture?
- Morgensamlinger?
- Udstillinger?

- Weekender

- Elevforeningsarrangement I København?

 

Hvad synes du om skolens residence-ordning?

 

 

Hvordan vurderer du forholdet til lærerne
- i undervisningen?
- uden for undervisningen?

 

 

Hvad synes du om arrangementerne i Four Boxes og KBH kunsthal?

 

 

Den sociale side af højskoleopholdet:

- det sociale miljø på linjefaget?
- ganggruppeordningen?
- forholdet mellem eleverne indbyrdes?
- forholdet til skolens medarbejdere?

 

 

Hvad synes du om de forskellige fællesaktiviteter:
- Fredagsbarer?
- Linjefagsfester?
- Weekender?

 

 

Giv gerne en lidt grundigere kommentar til weekenderne?

- Hvordan fungerer de aktiviteter, som arrangeres af ganggrupperne?
- Hvordan fungerer det, at der kun må drikkes alkohol på skolens område om fredagen?

 

 

Kommentarer til køkkenet og maden:

- Hvordan er niveauet generelt?
- Vegetarmaden?
- Serveringen?
- Morgenmaden? 

 

Hvordan har du personligt haft det under dit højskoleophold?
Er der kliker, tilfælde af mobning?

 

 

Har du på noget tidspunkt seriøst overvejet at stoppe på højskolen?
Hvis ja – hvorfor?

 

 

Gør rede for din opfattelse af skolens lokalesituation (fællesarealer, undervisningslokaler, elevværelser).
Hvilke rum synes du fungerer bedst?
Hvilke fungerer dårligst?

 

 

Hvad synes du om de forskellige opholdsområder for eleverne:
- Elevhuset
- Hullet
- Dagligstuen/spisesalen

- Over/under dækket
- Udearealerne

 

 

Hvad synes du om udstyret i faglokalerne?
Hvor er vi godt dækket ind, og hvor mangler vi noget?

Har du forslag til nyanskaffelser?

 

 

Hvordan vurderer du sikkerheden i forbindelse med brug af farlige maskiner/apparater/stoffer?

 

 

Hvad synes du generelt om indeklimaet på skolen (varme, støj, træk, rengøring, lysforhold, rygning)?

 

 

Hvordan fungerer rengøringsordningen?
Har du forslag til ændringer/forbedringer?

 

 

Hvad synes du - alt i alt - har givet dig mest under dit højskoleophold, og hvad er dit største kritikpunkt?

 

 

Prøv samlet at vurdere dit højskoleophold ved at placere det på en skala fra 1 til 5:
1: helt utilfredsstillende
2: utilfredsstillende
3. tilfredsstillende
4: meget tilfredsstillende
5: særdeles tilfredsstillende

 

 

.