KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST FOTOGRAFI ARKITEKTUR DESIGN GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK
> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET

ANSØGNINGSSKEMA
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Kommune, land:
Telefon:
E-mail:
Statsborgerskab:
CPR-nr. og fødselsdato:

Jeg ønsker at blive optaget på Krabbesholm Højskole i følgende periode:

Jeg ønsker som hovedfag:

Tidligere skolegang (afgangsklasse og -år, efterskole, højskole, evt. eksamen):

Evt. videregående uddannelse, tidligere og nuværende beskæftigelse:

Hvordan finansierer du dit højskoleophold (egne midler, aktivering, andet)?

Har du i de sidste år lidt af nogen sygdom (fysisk eller psykisk), som kræver særlig hensyntagen under opholdet (fx særkost, medicin, nedsat timetal)? - hvis JA, kort redegørelse:

Indkvartering:

ønsker dobbeltværelse
ønsker enkeltværelse

bor hjemme (dagelev)

ønsker at leje sengelinned
ønsker vegetarkost


Hvor har du hørt om Krabbesholm Højskole? (sæt gerne kryds ved flere svarmuligheder):

Højskoleforeningens katalog
Krabbesholms hjemmeside
Uddannelsesmesse
Gymnasiet
Annonce

Venner og bekendte

Facebook

Tidligere elever

Andet


Navn og adresse, hvortil skolen kan rette henvendelse i tilfælde af uheld, alvorlig sygdom eller lignende under opholdet:
Navn:
Adresse:
Postnr. og by
E-mail:
Telefon:

Jeg erklærer mig indforstået med, at nedennævnte regler for ophold på Krabbesholm Højskole skal overholdes:
1. Valgte og obligatoriske timer skal følges uden forsømmelser, medmindre tvingende grunde, fx sygdom, forhindrer det.
2. Brug af hash eller andre euforiserende stoffer samt misbrug af alkohol er forbudt.