KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST ARKITEKTUR DESIGN LITTERATUR GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK

 

> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
 
KUNST
> SKOVSNOGEN
> FEATURE
> MALERI
> SKULPTUR
> DET POLITISKE
ARKITEKTUR
> VENEDIG
> FRA IDE TIL BETON
> DE USYNLIGE BYER
> RUM FOR EN SAMTALE
> ATMOSFÆRISKE GENGIVELSER
DESIGN
> TEKSTILE EGENSKABER
> OBJEKT FLADE ORNAMENTIK
> FYR OG FILT
> 28 LAMPER
> VÆVNING OG BRODERI
GRAFISK DESIGN
> AMSTERDAM
> OPTAGELSESPRØVER
> ET STEDSSPECIFIKT BOGPROJEKT
> GRAFISK VÆRKSTED
> VISUELLE KOMMENTARER
LITTERATUR
> LITTERATOUR
> IDA MARIE HEDE
> FIKTIVE BØGER
> TATOO
> RÅDHUSPLADSEN
> SELVPORTRÆT
> PERFORMANCE
> LITTERATUR OG LER
> BREVBOG
> POPMUSIK
> KULTURMØDE
14 billeder

Litteratur og ler

Billedkunster Ursula Nistrup og forfatter Ida Marie Hede har besøgt Krabbesholms Litteraturlinje i fire dage. Workshoppen handlede om det at betragte tekst som et materiale i relation til et andet materiale, og på den måde udfordre begge – samt at skabe ny fabulerende viden ud fra og gennem sansningen af materialet. Vi arbejdede med forskellige stadier i en skriveproces, med improvisation og flerstemmig oplæsning, og med at skrive videre på og forandre tekst. Eleverne arbejdede generelt meget i grupper og med korte og improviserede øvelser.
Eleverne startede med at bruge tid på at forme og mærke en lerklump. Derefter skulle de beskrive tre egenskaber eller tilstandsformer ved leret i en tekst uden en jeg-fortæller. Det kom der nogle meget intuitive og fine, sansede tekster ud af.
Senere skulle eleverne forme et objekt i ler frit efter et billede af et keramisk, geologisk fragment. De fik kun at vide, at dette fragment var fundet i Krabbesholm Skov. Derefter fik de i grupper tildelt en fiktiv ’faglighed’ – f.eks. zoolog, sexolog eller geolog med diverse syrede specialer. Opgaven var, at de skulle beskrive objektets funktion, oprindelse og historie ud fra netop dén disciplin. Vi indkaldte derefter til en konference, og de fire forskerteam fremlagde deres teser og udfordrede hinanden og historien blev opfundet på ny.
Den afsluttende opgave handlede om at forme en hule, eller et forløb af hulrum, i ler, som man ville kunne få adgang ved at sanse leret – dufte, røre, eller kigge ind af sprækker. Rummet kunne være tænkt som et arkitektonisk rum eller som et hulrum i den fysiske krop. Eleverne skulle derefter to og to beskrive i ord og sætninger, hvordan rummet sansedes. Med fokus på det rumlige forløb skulle disse sansninger skrives sammen til et tekstforløb, hvor sproget mimede materialets rytmer og variationer.