KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST ARKITEKTUR DESIGN LITTERATUR GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK

 

> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
 
KUNST
> SKOVSNOGEN
> FEATURE
> MALERI
> SKULPTUR
> DET POLITISKE
ARKITEKTUR
> VENEDIG
> FRA IDE TIL BETON
> DE USYNLIGE BYER
> RUM FOR EN SAMTALE
> ATMOSFÆRISKE GENGIVELSER
DESIGN
> TEKSTILE EGENSKABER
> OBJEKT FLADE ORNAMENTIK
> FYR OG FILT
> 28 LAMPER
> VÆVNING OG BRODERI
GRAFISK DESIGN
> AMSTERDAM
> OPTAGELSESPRØVER
> ET STEDSSPECIFIKT BOGPROJEKT
> GRAFISK VÆRKSTED
> VISUELLE KOMMENTARER
LITTERATUR
> LITTERATOUR
> IDA MARIE HEDE
> FIKTIVE BØGER
> TATOO
> RÅDHUSPLADSEN
> SELVPORTRÆT
> PERFORMANCE
> LITTERATUR OG LER
> BREVBOG
> POPMUSIK
> KULTURMØDE
2 billeder

accelereret / opbremset

Hjemmeopgaven til Universitet der Künste, Visuelle Kommunikation (www.udk-berlin.de) i Berlin lød på, at man skulle visualisere begreberne “accelereret / opbremset”. I modsætning til opgaven fra Danmarks Designskole, var der ikke præciseret, hvad opgaven skulle indeholde af procesforklaringer eller givet nogle eksempler på, hvad de kunne forestille sig, at man lavede. Desuden var afleveringsmulighederne meget brede. Man måtte højest aflevere i A2 format og alt, hvad der var lavet af 3D modeller skulle enten affotograferes eller filmes og sendes på DVD, og så måtte man højest sende 3kg materiale. Jeg valgte at skrive min opgave på tysk for at gøre det lettere for skolen at forstå, men der er også mulighed for at aflevere på engelsk.


Jeg valgte at visualisere de to ord ved at lave to forskellige logotypografier (fra A-Z). Vi har ofte fået at vide på Krabbesholm, at man i “den virkelige verden” tit starter med at lave en typografi til sit projekt, og jeg synes derfor det var et oplagt og meget grafisk sted at starte. Som en indledende undersøgelse indsamlede jeg andre logoer, der havde nogle af de samme kvaliteter for at se hvilke karaktertræk, der gjorde dem accelererede eller opbremsede. Jeg undersøgte også i hvilken sammenhæng, disse typografier oftest blev brugt for at finde min eventuelle målgruppe. Mens jeg stadig snævrede mig ind på, hvordan mine skrifter skulle se ud, tegnede jeg dem i hånden på noget gennemsigtigt papir. På den måde kunne jeg tegne oven i mine skitser og rette små fejl. Da jeg havde fundet et godt udtryk i skrifterne, scannede jeg dem ind i programmet Fontlab, hvor jeg kunne tegne dem rent og ensarte dem. De endelige skrifter kom til at hedde The Hare og The Tortoise efter eventyret om haren og skildpadden, der løber om kap. For at præsentere mine skrifter og vise effekten af dem, var jeg ude og fotografere andre typografier for derefter at photoshoppe mine egne ind i stedet for.

 

Du kan se min skrifter The Hare and The Tortoise herover.

Du kan downloade en pdf med hele min opgave her.


Mit udgangspunkt for at søge på UDK var, at jeg har boet et halvt år i Berlin før jeg kom på krabbesholm. Under opholdet lærte jeg både sproget og kulturen meget bedre at kende og vidste derfor, hvad jeg gik ind til. Hvis man har lyst til at søge UDK, skal man have oversat sit studentereksamensbevis til tysk og have det godkendt på den tyske ambassade (husk at tage en kopi med, de vil ikke godkende originalen), og man skal have bestået en tyskeksamen hos Goethe-instituttet på C1 niveau. Optagelsen foregår ved at man først sender en ansøgning, derefter laver man en hjemmeopgave. Hvis man går videre, skal man til en optagelsesprøve og et interview i Berlin, men derefter er vejen fri og så vidt jeg har forstået, kan man endda tage sin SU med i bagagen.

 

Mette Pedersen